เหมาะสมหรือไม่? นร.ไทยหันมาซิ่งบิ๊กไบค์มากขึ้น

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 50 คน
ณ 31/05/2020 17:57
  1. เหมาะสม
  2. ไม่เหมาะสม
24.0%
1. เหมาะสม
76.0%
2. ไม่เหมาะสม

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่