เห็นด้วยหรือไม่? นโยบายบังคับมหา’ลัยเทสต์ภาษาอังกฤษ นักศึกษาก่อนจบ

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 119 คน
ณ 21/09/2020 00:10
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
65.5%
1. เห็นด้วย
34.5%
2. ไม่เห็นด้วย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล

นนท์
ยอมรับนะครับว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการจัดสอบนั้นมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเด็กพูดอังกฤษไม่ได้กับทำให้เด็กเบื่อภาษาอังกฤษอีกดีไม่ดีเด็กอาจจะเบื่อการเรียนไปด้วยก็ได้แล้วอีกอย่างนึงคือการที่ให้เด็กมาสอบก็ใช่ว่าจะทำให้เด็กเก่งอังกฤษขึ้นจริงอยู่ที่เด็กจะต้องขยันขึ้นตั้งใจเรียนอังกฤษขึ้นแต่ก็ทำไปเพื่อเอาวิชามาสอบไม่ได้ทำเพื่อความรู้พอออกจากห้องสอบก็ลืมหมดละ อีกเหตุผลนึงคือถ้าเราพิจารณาดีๆจะพบว่าทำไมไม่มีแค่คณะมนุษย์ศาสตร์เอกการสอนภาษาอังกฤษอย่างเดียวละทำไมต้องมีคณะอื่นด้วยก็เพราะว่าเขาเปิดให้คนที่มีความสนใจในด้านนั้นได้ไปเรียน อย่าลืมว่าคนเรามีความชอบความถนัดที่ไม่เหมือนกัน บางคนมีความถนัดวิชาสังคมก็ไปเรียนสังคมศาสตร์ บางคนถนัดประวัติซาสตร์ก็อาจจะไปเรียนโบราณคดีหรือประวัติศาสตร์โดยตรงก็ได้ เหมือนสาวกพระพุทธเจ้าอะครับที่มีเอตทัคคะ(ความเป็นเลิศ)ที่ไม่เหมือนกัน พระสารีบุตรเป็นเลิศด้านปัญญา พระโมคคัลานะถนัดด้านฤทธิ์ จะเห็นได้ว่าทั้งสองท่านเป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่โดดเด่นไปคนละด้าน ตอนไปปราบพญานาคมีพระอรหันต์หลายรูปต้องการจะปราบแต่พระพุทธเจ้าเลือกพระโมคัลลานะ เพราะท่านเห็นว่าพระโมคคัลลานะมีความเป็นเลิศด้านฤทธิ์ พระโมคคัลลานะเลยใช้ความสามารถได้เต็มที่ในการปราบพญานาค จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าเลือกใช้ได้ถูกคน ไม่เอาคนที่ไม่ถนัดเรื่องฤทธิ์ไปปราบทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันกับประเทศจีนที่ผมไปมาเมื่อล่าสุดไกด์จีนเล่าว่าตอนนี้จีนให้นักศึกษาของเขาเรียนภาษาเพิ่มด้วยอีกภาษาเลือกเอาตามใจชอบเลยโดยไม่บังคับว่าจะต้องภาษาอังกฤษเพราะรัฐบาลจีนตระหนักว่าแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันอย่างที่ผมพูดมานั้นละ ทำให้ตอนนี้คนจีนหลายๆคนสามารถคุยกับนักท่องเที่ยวได้อย่างดี แต่บางคนพูดไม่ได้ก็ไม่ใช่ประเด็นเพราะเขาบังสามารถทำการค้าขายกับชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่