เห็นด้วยหรือไม่ ? เด็ก ป.6เกรดต่ำกว่า 2.5 ต้องจ่ายค่าเทอม ม.1เอง

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 71 คน
ณ 21/09/2020 01:28
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
7.0%
1. เห็นด้วย
93.0%
2. ไม่เห็นด้วย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่