คุณคิดว่า การเข้ารับปริญญามีความสำคัญหรือไม่ ?

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 611 คน
ณ 18/07/2019 05:24
  1. สำคัญ
  2. ไม่สำคัญ
95.1%
1. สำคัญ
4.9%
2. ไม่สำคัญ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล

VizavaTantikittichai@gmail.com
แล้วแต่มุม มอง อยากได้ไปติดฝาบ้าน
Thawan
มันสำคํญเพื่อจะเป็นเครื่องเตือนสติว่าเราจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจจริตไม่คดโกง เพราะเราเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากผู้แทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Thawan
มันสำคํญเพื่อจะเป็นเครื่องเตือนสติว่าเราจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจจริตไม่คดโกง เพราะเราเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากผู้แทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เดชชนา เดชจูด
ผมเองก็รอรับปริญญานะครับ ส่วนตัวผมเห็นว่ามันสำคัญ แต่มันก็ไม่จำเป็น บางคนไม่อยากรับเพราะว่าต้องแบกรับค่าใช้จ่ายและต้องใช้เวลาด้วย ถ้าไม่สนใจกระแสของการถ่ายรูปรับปริญญาสวยๆก็ไม่รับก็ได้ ทางมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้บังคับ ในกรณีพ่อแม่ต้องการถ่ายรูปกับเราหรืออยากจะพบกับเพื่อนสมัยเรียน หลังจากแยกย้ายกันไปทำงาน จะมารับก็ได้ สรุปอีกครั้งนะครับ คือสำคัญ แต่ไม่จำเป็น

แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่