คุณคิดว่า!! ควรประกาศผลแอดมิชชันใหม่หรือไม่

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 910 คน
ณ 06/06/2020 15:55
  1. ควร
  2. ไม่ควร
99.9%
1. ควร
0.1%
2. ไม่ควร

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่