เห็นด้วยไหม...แยกสอบวิทย์ เป็น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 7839 คน
ณ 05/12/2020 00:55
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
  3. ไม่ออกความเห็น
64.7%
1. เห็นด้วย
31.6%
2. ไม่เห็นด้วย
3.7%
3. ไม่ออกความเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่