เห็นด้วยหรือไม่ ? จบสาขาอื่น นั่ง ผอ. โรงเรียนได้

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 2121 คน
ณ 21/09/2020 00:46
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
99.9%
1. เห็นด้วย
0.1%
2. ไม่เห็นด้วย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่