คุณเห็นด้วยกับใคร ? ประเด็น การเข้าแถวหน้าเสาธงทุกเช้า

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 109 คน
ณ 11/08/2020 03:48
  1. ครู
  2. นักเรียน
40.4%
1. ครู
59.6%
2. นักเรียน

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล

อดินันท์
เด็กทุกวันนี้มีความอดทน อดกลั้น น้อยลงมาก ด้วยความที่อยากจะมีสิทธิมนุษยชน เอะอะก็อ้างสิทธิ จนละเลยหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อตัวเอง ต่อสังคม จนบางทีสิทธิที่เรียกร้องมันอาจกระทบต่อสิทธิของคนอื่น สุดท้าย เด็กรุ่นใหม่กลายเป็นคนที่เหยีบขี้ไก่ไม่ฝ่อ เห็นแก่ตัว ไม่มีจิตสาธารณะ มันเกิดมาจากสิ่งเหล่านี้แหล่ะ เด็กน้อยผู้ไม่ต้องมีความรับผิดชองอะไรเลย นอกจากตื่นเช้าไปโรงเรียน เข้าแถวก่อนเรียน และเข้าแถวก่อนกลับบ้าน ยังทำหน้าที่แค่นี้ไม่ได้ ต่อไปจะรับผิดชอบการงานพัฒนาประเทศได้หรือ
Amp
น่าจะเอาไม้เรียวหลับมาด้วย ทุหวันนี้ได้ดีเพราะไม้เรียว และเข้าแถวหน้าเสาธงนี่แหละ
สมชาย. เวชมงคลกร
ฝึกนักเรียนให้มีวินัย. รู้หน้าที่ตัวเอง. ไม่เสียเลย
l3asicclass@gmail.com
...

แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่