ลงมติ หลังอภิปราย จะยกมือให้ใคร

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 775 คน
ณ 31/05/2020 17:52
  1. รัฐบาล
  2. ฝ่ายค้าน
  3. งดออกเสียง
26.7%
1. รัฐบาล
56.0%
2. ฝ่ายค้าน
17.3%
3. งดออกเสียง

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่