เห็นด้วยหรือไม่?? ไม่จบปริญญาตรี เป็นครูอาชีวศึกษาได้

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 349 คน
ณ 21/09/2020 00:56
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
97.4%
1. เห็นด้วย
2.6%
2. ไม่เห็นด้วย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่