คิดเห็นอย่างไรบ้างกับการปรับ "แอดมิสชั่นส์"

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 399 คน
ณ 21/09/2020 01:46
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
  3. เฉยเฉย
17.8%
1. เห็นด้วย
59.4%
2. ไม่เห็นด้วย
22.8%
3. เฉยเฉย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่