เห็นด้วยหรือไม่ ! กับร่าง กยศ. ฉบับ สนช ล่าสุด

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 39 คน
ณ 05/12/2020 01:15
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
28.2%
1. เห็นด้วย
71.8%
2. ไม่เห็นด้วย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่