นักศึกษาคาดว่าจบการศึกษามาจะได้ทำงานตรงสายหรือไม่

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 155 คน
ณ 29/06/2017 16:07
  1. ได้งานตรงสายที่เรียนมา
  2. อาจจะต้องทำงานด้านอื่น
44.5%
1. ได้งานตรงสายที่เรียนมา
55.5%
2. อาจจะต้องทำงานด้านอื่น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่