นักศึกษาคาดว่าจบการศึกษามาจะได้ทำงานตรงสายหรือไม่

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 282 คน
ณ 21/06/2021 13:26
  1. ได้งานตรงสายที่เรียนมา
  2. อาจจะต้องทำงานด้านอื่น
50.0%
1. ได้งานตรงสายที่เรียนมา
50.0%
2. อาจจะต้องทำงานด้านอื่น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่