คุณเป็นคนเก่งแบบไหน ใน 5 เก่ง เพื่อสาขาแห่งอนาคต

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 2871 คน
ณ 31/05/2020 18:19
  1. เก่งภาษา
  2. เก่งประสาน
  3. เก่งเชี่ยวชาญ
  4. เก่งคิด
  5. เก่งดำเนินชีวิต
21.3%
1. เก่งภาษา
10.8%
2. เก่งประสาน
7.4%
3. เก่งเชี่ยวชาญ
27.5%
4. เก่งคิด
33.0%
5. เก่งดำเนินชีวิต

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่