Eduzones EXPO อยากถามน้องๆ ภาคเหนือ อยากให้ Eduzones ไปจัดที่จังหวัดไหน

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 1397 คน
ณ 21/09/2020 00:29
  1. เชียงใหม่
  2. เชียงราย
  3. ลำปาง
  4. พิษณุโลก
  5. นครสวรรค์
31.9%
1. เชียงใหม่
14.8%
2. เชียงราย
11.6%
3. ลำปาง
31.0%
4. พิษณุโลก
10.7%
5. นครสวรรค์

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่