Eduzones EXPO อยากถามน้องๆ ภาคอีสาน อยากให้ Eduzones ไปจัดที่จังหวัดไหน

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 1727 คน
ณ 31/05/2020 18:36
  1. อุดรธานี
  2. อุบลราชธานี
  3. นครราชสีมา
  4. ขอนแก่น
10.1%
1. อุดรธานี
35.6%
2. อุบลราชธานี
20.6%
3. นครราชสีมา
33.8%
4. ขอนแก่น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่