Eduzones EXPO อยากถามน้องๆ ภาคใต้ อยากให้ Eduzones ไปจัดที่จังหวัดไหน

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 1838 คน
ณ 23/09/2020 04:51
  1. สงขลา
  2. นครศรีธรรมราช
  3. ภูเก็ต
  4. สุราษฏร์ธานี
27.4%
1. สงขลา
34.4%
2. นครศรีธรรมราช
22.7%
3. ภูเก็ต
15.6%
4. สุราษฏร์ธานี

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่