ถ้าเลือกได้ คุณจะเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ด้วยวิธีใด

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 3839 คน
ณ 31/05/2020 18:16
  1. โควตาเรียนดี
  2. โควตานักกีฬา
  3. สอบตรง
  4. แอดมิสชั่นส์
  5. มหาวิทยาลัยเปิด
20.1%
1. โควตาเรียนดี
2.4%
2. โควตานักกีฬา
62.1%
3. สอบตรง
11.8%
4. แอดมิสชั่นส์
3.7%
5. มหาวิทยาลัยเปิด

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่