อยาก ศึกษาต่อ ประเทศใด มากที่สุด

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 1149 คน
ณ 21/09/2020 01:19
  1. อเมริกา
  2. ออสเตรเลีย
  3. สหราชอาณาจักร
  4. สหภาพยุโรป EU
  5. แคนาดา
35.0%
1. อเมริกา
23.9%
2. ออสเตรเลีย
21.2%
3. สหราชอาณาจักร
10.4%
4. สหภาพยุโรป EU
9.5%
5. แคนาดา

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่