คณะไหน ที่คุณคิดว่า โดนใจที่สุด

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 95723 คน
ณ 21/09/2020 00:42
  1. แพทย์
  2. วิศวกรรม
  3. วิทยาศาสตร์
  4. นิติฯ
  5. บริหาร บัญชี การเงิน
  6. ศึกษาฯ ครุ
  7. สถาปัตย์
  8. นิเทศศาสตร์
  9. อักษรศาสตร์
  10. รัฐศาสตร์
22.5%
1. แพทย์
11.2%
2. วิศวกรรม
8.9%
3. วิทยาศาสตร์
9.3%
4. นิติฯ
11.9%
5. บริหาร บัญชี การเงิน
6.1%
6. ศึกษาฯ ครุ
5.7%
7. สถาปัตย์
7.6%
8. นิเทศศาสตร์
10.3%
9. อักษรศาสตร์
6.6%
10. รัฐศาสตร์

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่