ระบบราชการ ยกเลิกระบบ "ซี" คุณเห็นด้วยหรือไม่

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 306 คน
ณ 21/10/2019 09:11
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
  3. ยังไม่รู้เรื่อง
  4. สับสนระบบใหม่
24.5%
1. เห็นด้วย
30.4%
2. ไม่เห็นด้วย
34.6%
3. ยังไม่รู้เรื่อง
10.5%
4. สับสนระบบใหม่

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่