วันเด็ก คุณ จะพา เด็ก ไปไหน

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 217 คน
ณ 21/09/2020 01:15
  1. ทำเนียบ
  2. สนามบิน
  3. กองทัพบก
  4. เขาดิน
  5. ออมสิน
  6. ห้างฯ
16.1%
1. ทำเนียบ
14.7%
2. สนามบิน
13.4%
3. กองทัพบก
19.4%
4. เขาดิน
18.9%
5. ออมสิน
17.5%
6. ห้างฯ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่