สอบมาแล้ว อะไร ยากที่สุด

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 975 คน
ณ 31/05/2020 17:31
  1. o-net
  2. a-net
  3. gat
  4. pat
  5. สอบตรง
  6. ปลายภาค
5.7%
1. o-net
29.3%
2. a-net
21.4%
3. gat
20.5%
4. pat
16.7%
5. สอบตรง
6.3%
6. ปลายภาค

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่