GAT PAT ควรสอบกี่ครั้ง : ปี

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 3731 คน
ณ 21/09/2020 01:36
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
11.5%
1. 1
25.5%
2. 2
19.6%
3. 3
43.5%
4. 4

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่