ปีใหม่ ของขวัญปีใหม่ อยากได้อะไร

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 4556 คน
ณ 21/09/2020 00:09
  1. ผลสอบตรงติด
  2. เกรดเฉลี่ยสูงปรี๊ด
  3. GAT 300 เต็ม
  4. PAT เต็มทุกวิชา
  5. คะแนนโอเน็ตดีดี
51.8%
1. ผลสอบตรงติด
9.0%
2. เกรดเฉลี่ยสูงปรี๊ด
10.9%
3. GAT 300 เต็ม
7.7%
4. PAT เต็มทุกวิชา
20.6%
5. คะแนนโอเน็ตดีดี

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่