สอบตรง ที่ไหน โดนใจ มากสุด

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 1928 คน
ณ 18/07/2019 05:55
  1. cu sci
  2. smart I
  3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ก ข
  4. โควตา มช
  5. โควตา มข
  6. โควตา ม.ศิลปากร
11.8%
1. cu sci
13.7%
2. smart I
2.0%
3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ก ข
30.0%
4. โควตา มช
23.2%
5. โควตา มข
19.3%
6. โควตา ม.ศิลปากร

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่