นักเรียน ตีกัน ยุติอย่างไร

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 1505 คน
ณ 31/05/2020 16:26
  1. ส่งไปชายแดนใต้
  2. เข้าค่ายทหาร
  3. ปิดโรงเรียน
  4. ไล่ออก
  5. ลงโทษผู้ปกครอง
40.7%
1. ส่งไปชายแดนใต้
40.2%
2. เข้าค่ายทหาร
5.2%
3. ปิดโรงเรียน
9.6%
4. ไล่ออก
4.3%
5. ลงโทษผู้ปกครอง

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่