GAT PAT ลดการสอบเหลือ 2 รอบ ต.ค. มี.ค. ชาว Eduzones คิดว่ายังไงคะ

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 421 คน
ณ 31/05/2020 18:04
  1. ดีจัง ไม่ต้องสอบเยอะ
  2. ขอสอบ 3 ครั้งเหมือนเดิมได้ไม๊
  3. ก็ดีนะ แต่ขอเปลี่ยนเดือนได้ไม๊ สอบ ต.ค. มี.ค. มันช้าไป
  4. สอบทำไมเยอะ สอบครั้งเดียวเหมือนเมื่อก่อนดีแล้ว
24.7%
1. ดีจัง ไม่ต้องสอบเยอะ
48.2%
2. ขอสอบ 3 ครั้งเหมือนเดิมได้ไม๊
14.5%
3. ก็ดีนะ แต่ขอเปลี่ยนเดือนได้ไม๊ สอบ ต.ค. มี.ค. มันช้าไป
12.6%
4. สอบทำไมเยอะ สอบครั้งเดียวเหมือนเมื่อก่อนดีแล้ว

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่