ชาว Eduzones อยากให้รัฐบาลใหม่ ปรับอะไรในการศึกษา

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 255 คน
ณ 31/05/2020 18:32
  1. เปลี่ยนระบบการเรียน การสอน ไม่มีภาคบังคับ ใครอยากเรียนอะไร เลือกได้เลย
  2. เปลี่ยนระบบการคัดเลือกทั้งสอบเข้าป.1 ม.4 เข้ามหาวิทยาลัย แบบที่เราไม่ต้องเครียด ไม่ต้องแย่งกัน
  3. เปลี่ยนระบบการดูแลครู ให้ครูอยู่ดี ทำงานมีความสุข
  4. เปลี่ยนระเบียบของโรงเรียน อยากไว้ผมยาวบ้าง อยากเป็นนักเรียนหล่อบ้าง อะไรบ้าง
37.6%
1. เปลี่ยนระบบการเรียน การสอน ไม่มีภาคบังคับ ใครอยากเรียนอะไร เลือกได้เลย
35.7%
2. เปลี่ยนระบบการคัดเลือกทั้งสอบเข้าป.1 ม.4 เข้ามหาวิทยาลัย แบบที่เราไม่ต้องเครียด ไม่ต้องแย่งกัน
12.5%
3. เปลี่ยนระบบการดูแลครู ให้ครูอยู่ดี ทำงานมีความสุข
14.1%
4. เปลี่ยนระเบียบของโรงเรียน อยากไว้ผมยาวบ้าง อยากเป็นนักเรียนหล่อบ้าง อะไรบ้าง

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่