เห็นด้วยหรือไม่ กรณีกระทรวงศึกษาธิการ จะยกเลิกการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 580 คน
ณ 21/09/2020 01:42
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
17.6%
1. เห็นด้วย
82.4%
2. ไม่เห็นด้วย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล

เด็ก59
ไม่เห็นด้วยค่ะ เพราะนั่นคือการเพิ่มโอกาสในการเข้าเรียนในมหาลัยของพวกหนู ถ้าจะเปลี่ยนก็ไปเปลั่ยนรุ่นอื่น ที่ไม่ใช่รุ่นหนูค่ะ รุ่น59เปลี่ยนมาหลายอย่างละ พวกหนู่เครียดค่ะ รับมือไม่ไหว
ผ่านมา
อยากให้ยกเลิกการสอบที่ซ้ำซ้อนและมากเกินไป หลายอย่างตัดทอนออกได้ การรับตรงถ้ามีก็ควรรวมกันสอบไม่กระจัดกระจายให้เด็กต้องวิ่งสอบหลายๆที่ ส่วนสอบส่วนกลางอยากให้เหลือแต่ วิชาสามัญ เพราะข้อสอบไม่เกินหลักสูตร เทียบได้กับ ent สมัยก่อน เด็กไม่ต้องเรียนพิเศษก็สามารถฝึกฝนจนทำได้ด้วยตัวเเอง ส่วนข้อสอบ PAT1 PAT2 และ GAT อยากให้ยกเลิก GAT ติวก็คือทำได้ ไม่ติวจะงงมากกับสัญลักษณ์แปลกๆที่เกินพอดีของเค้า ส่วน PAT1-2 ก็ซ้ำซ้อนกันวิชาสามัญ และข้อสอบก็ยกจนคนได้เต็มของวิชาสามัญก็ทำไม่ได้ สิ้นเปลืองงบประมาณในการจ้างคนออกข้อสอบ ไม่รู้ออกมาทำไม ขนาดคณะแพทย์ยังไม่เอาคะแนนพวกนี้เลย ก็สะท้อนในตัวแล้วว่าข้อสอบคัดแยกความรู้เด็กไม่ได้...สุดท้าย O-Net อยากให้เป็นการประเมินสถานศึกษาจริงๆ ไม่ใช่เอาไปติดตัวเด็ก เพราะมันก็ซ้ำซ้อนกับวิชาที่ต้องสอบหลักอยู่แล้ว...โปรดพิจารณาด้วย ระบบเน่ามานานแล้ว เหมือนคิดมาเพื่อหาเงินค่าสมัครสอบ ไม่ได้ต้องการพัฒนาประเทศเลย
Narintorn Sreeprasit
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ
ประชาชนไทยคนนึง
เมื่อดูจากหลายๆ ประเทศ เช่น นิวซีแลนด์ เค้าไม่มีการสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่ใช้ผลการเรียนจาก รร ว่าสามารถเข้าคนะไหนได้บ้าง ฉะนั้นการยกเลิกรับตรง และการสอบเข้าต่างๆ เปลี่ยนมาเป็นผลคะแนนจาก รร อาจเป็นการส่งเสริมให้เด็กไทยตั้งใจเรียนใน รร ทางอ้อมก้เป็นได้ ผมทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยในเวลาเดียวกัน เนื่องจากมาตรฐานของ รร ในประเทศไทยไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
Tham
ไม่เห็นครับ
T.Panutat
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ทุกคนจะได้มีสิทธิแค่หนึ่งเดียว เว้นไหวเฉพาะเด็กซิวก็พอสำหรับรับตรง
knave_hell_tony_za@hotmail.com
ไม่เห็นด้วย
fahlady@hotmail.com
เห็นด้วย
nb.npg.miss@gmail.com
ไม่เห็นด้วยมากๆเลยค่ะ
Yuki
เห็นด้วย
atcharawuth555@msn.com
เห็นด้วยครับ
วะฮ่าฮ่า
ไม่เห็นด้วย เพราะไม่มีการทดสอบเพียงชุดเดียวที่สามารถวัดทุกสาขาวิชาได้
ChiChi
ไม่เห็นด้วย
Rose
ไม่เห็นด้วย
por_zaa_083@hotmail.com
ไม่เห็นด้วย
bonercastgaming@hotmail.com
ไม่เห็นด้วย
biwqs
ไม่เห็นด้วย
แพทตี้
ไม่เห็นด้วย
ffaahh
ไม่เห็นด้วย
pat
ไม่เห็นด้วย
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 1 | 2 | >

แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่