เห็นด้วยหรือไม่ กับการเปิด-ปิดภาคเรียนตามชาติในอาเซียน

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 216 คน
ณ 24/07/2019 13:36
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
19.4%
1. เห็นด้วย
80.6%
2. ไม่เห็นด้วย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล

KK
ผมกลับเห็นด้วยที่จะปรับ ไม่เถียงครับว่าร้อน ผมไม่ชอบอากาศร้อน แต่ไม่คิดบ้างเหรอ ประเทศในAECนี่ก็ไม่ใช่ประเทศเมืองหนาวมาจากขั้วโลกซะหน่อย เขาจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพได้ มันเป็นปัญหาของการ(ไม่ยอม)จัดการให้พร้อมเรียนของกระทรวงและโรงเรียนมากกว่า

แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่