ข้อใดเป็นปัญหาของการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 62 คน
ณ 21/09/2020 01:21
  1. นั่งเรียนลำบาก
  2. ไปกินเหล้ากับเพื่อนไม่ได้
  3. ถือกระเป๋ามาเรียนไม่ถนัด
  4. ไม่มีคนมาจีบ
67.7%
1. นั่งเรียนลำบาก
4.8%
2. ไปกินเหล้ากับเพื่อนไม่ได้
16.1%
3. ถือกระเป๋ามาเรียนไม่ถนัด
11.3%
4. ไม่มีคนมาจีบ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่