ข้อสอบแบบใดที่น้องๆอยากให้ใช้ในการรับตรง

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 199 คน
ณ 21/09/2020 00:43
  1. O-NET
  2. มหาวิทยาลัยออกข้อสอบเอง
  3. GAT PAT
  4. 9 วิชาสามัญ
5.0%
1. O-NET
81.4%
2. มหาวิทยาลัยออกข้อสอบเอง
5.5%
3. GAT PAT
8.0%
4. 9 วิชาสามัญ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่