เห็นด้วยหรือไม่ ถ้าไม่นำคะแนน O-NET มาเป็นองค์ประกอบการยื่น Admissions

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 138 คน
ณ 11/08/2020 03:35
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
75.4%
1. เห็นด้วย
24.6%
2. ไม่เห็นด้วย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล

Khonteephanmar
ไม่เห็นด้วย เพราะ o-net สอบเหมือนกันทั้งประเทศ มันแฟร์อยู่แล้ว แต่ควรตัดgpax ออกเพราะมาตรฐานของโรงเรียน ในประเทศนั้นไม่เท่าเทียมกัน บางโรงเรียนปล่อยเกรดบางโรงเรียนกดเกรด ความเสมอภาคไม่มี ถ้าจะใช้gpax จริงๆก็ควรใช้แค่รอบรับตรงให้เป็นเกณฑ์ในการรับสมัครแต่ไม่เกี่ยวกับคะแนนการรับเข้าศึกษาถือว่าเป็นคะแนนความขยันที่ผ่านมาทำให้เรามีสิทธ์สมัคร#ความคิดเห็นส่วนตัว
Sarayutth
เห็นด้วยครับ ถ้าเอามาคิดเป็นสัดส่วนแค่ 30% เห็นด้วยครับ แต่บางมหาวิทยาลัย มีการกำหนดขั้นต่ำด้วย อย่างนี้ไม่ชอบใจเลยครับ เพราะผมมีเพืี่อน เขาเทพมาก แต่สอบเข้ามอดังรั้วสีชมพูไม่ได้เพียงเพราะบางวิชาไม่ผ่านขั้นต่ำ แต่คณิตเต็มร้อย มันดูเป็นการปิดกั้นโอกาส บางคนอาจจะสอบไม่ติด แต่อย่างน้อยได้ลองสมัครก็ยังดี อาจจะมีโอกาสพลิกผันก็ได้ อิอิ #คหสตนะครับ

แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่