นักเรียนไม่ชอบวิชาอะไรมากที่สุดในการสอบ O-NET

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 146 คน
ณ 21/09/2020 01:44
  1. คณิตศาสตร์
  2. สังคมศึกษาฯ
  3. ภาษาไทย
  4. วิทยาศาสตร์
  5. ภาษาอังกฤษ
47.3%
1. คณิตศาสตร์
4.8%
2. สังคมศึกษาฯ
6.2%
3. ภาษาไทย
8.2%
4. วิทยาศาสตร์
33.6%
5. ภาษาอังกฤษ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่