น้องๆคิดว่า โรงเรียนจะน่าไปมากกว่านี้ถ้า ?

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 118 คน
ณ 21/09/2020 01:01
  1. เรียนไม่หนัก
  2. มีเพื่อนดีๆ
  3. ไม่ต้องตื่นเช้า
  4. มีการบ้านน้อยๆ
17.8%
1. เรียนไม่หนัก
9.3%
2. มีเพื่อนดีๆ
16.9%
3. ไม่ต้องตื่นเช้า
55.9%
4. มีการบ้านน้อยๆ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่