นักเรียนไทย เบื่ออะไรมากที่สุด

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 198 คน
ณ 21/09/2020 01:44
  1. ตื่นเช้า
  2. ตัดผม
  3. เข้าแถวตอนเช้า
  4. คุณครูที่ไม่ค่อยรับฟังเด็ก
  5. เพื่อนที่นกสองหัว
  6. การบ้าน
  7. อื่นๆ
17.7%
1. ตื่นเช้า
9.6%
2. ตัดผม
4.5%
3. เข้าแถวตอนเช้า
37.9%
4. คุณครูที่ไม่ค่อยรับฟังเด็ก
11.6%
5. เพื่อนที่นกสองหัว
15.7%
6. การบ้าน
3.0%
7. อื่นๆ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่