นักเรียนไทย อยากเข้าคณะอะไรมากที่สุด ??

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 342 คน
ณ 11/08/2020 03:53
  1. คณะบัญชี
  2. คณะนิเทศศาสตร์
  3. คณะบริหารธุรกิจ
  4. คณะนิติศาสตร์
  5. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  7. คณะทันตแพทยศาสตร์
  8. คณะแพทยศาสตร์
  9. คณะวิทยาศาสตร์
  10. อื่นๆ
6.7%
1. คณะบัญชี
9.1%
2. คณะนิเทศศาสตร์
5.3%
3. คณะบริหารธุรกิจ
5.6%
4. คณะนิติศาสตร์
9.1%
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์
4.1%
6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
6.4%
7. คณะทันตแพทยศาสตร์
16.7%
8. คณะแพทยศาสตร์
4.7%
9. คณะวิทยาศาสตร์
32.5%
10. อื่นๆ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล

pilotage
5555 คณะแพทย์

แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่