ทําความรู้จักกับ CSS เพื่อใช้ตกแต่งเว็บไซต์แบบ มืออาชีพ

ลบ แก้ไข

ปัจจุบันการสร้างเอกสารเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเว็บเพจได้มีการพัฒนารูปแบบการสร้างอากาศกวางข้อมูลในแต่ละเพจให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยนำเทคนิคเทคโนโลยีที่เรียกว่า สไตล์ชีตหรือ CSS เข้ามาช่วยในการจัดรูปแบบและควบคุมการแสดงผลของเว็บเพจซึ่งในรูปแบบเดิมจะต้องกำหนดค่า CSS ลงและคำสั่ง html ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผลส่งผลให้บางครั้งการกำหนดค่าอาจยังไม่เพียงพอ ต่อการจัดตำแหน่งของข้อความรูปภาพในเว็บเพจนั้นๆ มีทางเลือกโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่ที่มีเว็บเพจจำนวนมากทำให้การกำหนดค่าแอตทริบิวต์ และสถานที่จะทำให้เสียเวลาน่าจะต้องกำหนดค่า ให้กับทุกคำสั่งของ html ทั้งหมด

จากข้อจำกัดดังกล่าวสามารถนำสมาชิกเข้ามาใช้งานเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดรูปแบบของเว็บเพจด้วยภาษา html ได้ซึ่งจะช่วยให้เว็บเพจดูน่าสนใจมากขึ้นเนื้อหาต่อไปนี้จะแนะนำให้ทราบถึงความรู้พื้นฐานในการใช้งาน css เบื้องต้นเทคนิคการประยุกต์ใช้งาน CSS โดยใช้เทคนิคที่น่าสนใจเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่พบบ่อยในการจัดรูปแบบของเว็บเพจตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงในหน้าเว็บเพจตลอดจนเทคนิคการใช้งานขั้นสูงเพื่อให้สามารถนำ CSS ไปใช้งานกับเว็บไซต์ที่จะพัฒนาในอนาคตได้อย่างไรมืออาชีพ

ทำความรู้จักกับ css
Style sheet หรือ css คือรูปแบบที่ถูกกำหนดขึ้นให้ควบคุมรูปภาพและตัวอักษรอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการเป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้กำหนดรูปแบบเอกสารหรือเว็บเพจเพื่อให้สามารถจัดวางตำแหน่งข้อความหรือรูปภาพภายในการสานต่อความต้องการของบริษัทที่รับทำเว็บไซต์โดยหลักการของปรัชญาชีวิตคือการแยก css file ซึ่งการจัดรูปแบบเอกสารออกจากโครงสร้างของเนื้อหาใน html ที่การแสดงผลบนเว็บเพจทำให้ข้อความที่เป็นคำสั่งจะไม่ถูกนำออกมาแสดงด้วยแต่ยังคงสามารถกำหนดรูปแบบหน้าตาเป็นเพจ

ข้อดีของการใช้ css
 นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเพิ่มลดหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่จะแสดงบนเว็บเพจได้ง่ายๆโดยไม่ต้องกังวลว่าจะกระทบกับรูปแบบการจัดวางข้อมูลในเว็บไซต์เนื่องจากสามารถใช้สไตล์ซีควบคุมการแสดงผลได้ ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวอักษรที่ต้องการใช้งานโดยไม่ต้องค้นหาตำแหน่งใน html ไปยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อน สามารถควบคุมการแสดงผลเช่น layout font Color background ให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันทั้งเอกสารได้ สามารถแบ่งทีมงานที่จะพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยทีมงานที่ออกแบบเว็บไซต์สามารถมุ่งไปที่การออกแบบเนื้อหาที่จะนำเสนอโดยตรงได้ไม่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับวิธีการจัดรูปแบบเอกสารซึ่งอาจแบ่งทีมที่ทำงานเกี่ยวกับ CSS ขึ้นมาได้โดยเฉพาะ อีกครั้งหากมีการปรับรูปแบบการนำเสนอของเว็บไซต์ใหม่สามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยการสร้าง CSS ไฟล์ขึ้นมาใหม่เครือข่ายข้อมูลของ ciaz เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์นั้นๆ

ทำความรู้จักกับ xhtml
xhtml  เป็นภาษามาตรฐานที่เกิดจากการผนวกความสามารถในการทำงานของภาษา html และ XL เข้ามาด้วยกันสามารถแสดงผลที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันระหว่างภาษา html กับความร้อนได้ทุกตัวโดยใช้พื้นฐานโครงสร้างไวยากรณ์ของ nl และใช้รูปแบบคำสั่งของ html Version 4 ขึ้นไปทำให้เราสามารถใช้งาน css ที่สามารถจัดรูปแบบกำหนดส่วนประกอบของข้อความอักษรและรูปภาพได้เป็นอย่างดี  

โดยส่วนใหญ่ css จะถูกนำมาช่วยจัดรูปแบบของเว็บเพจให้เกิดความสวยงามและตรงความต้องการของผู้ใช้แต่เนื่องจากปัจจุบันเว็บเพจถูกนำไปเบิกอุปกรณ์ต่างๆที่รองรับการใช้งาน Web Browser มากขึ้นเช่นเครื่องพิมพ์ iPad หรือมือถืออุปกรณ์สมาร์ทโฟนต่างๆซึ่งอุปกรณ์การแสดงผลที่แตกต่างกันหนังจีนต้องกำหนดชะตาชีวิตของเว็บให้สามารถแสดงผลกับอุปกรณ์เหล่านั้นได้ด้วย โดยทั่วไปการวางแผนพัฒนาทําเว็บไซต์ ในการเก็บข้อมูลเว็บเพจออกทางเครื่องปริ้นจะมีข้อมูลที่ไม่ต้องการออกมาด้วยเช่นเมนูด้านบนทำให้สิ้นเปลืองเนื้อที่สำหรับการแสดงข้อมูลส่วนของเนื้อหาโดยเฉพาะดังนั้นเพื่อสร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้งานเว็บไซต์จึงต้องมีการกำหนดพื้นที่การพิมพ์ออกมาเอาเครื่องปริ้นโดยผู้ที่ทำเว็บไซต์สามารถกำหนด CSS สร้างรูปแบบของข้อมูลที่จะต้องการให้พิมพ์ออกมาจากเครื่องปริ้นได้

อ้างอิง
https://www.bigbang.co.th/Web-Design
ภาพประกอบ: Photo by Domenico Loia on Unsplash
เนื้อหา: หนังสือ ใช้งาน CSS แบบมืออาชีพ 

 loading...


โดย WebsiteBigbang ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 เม.ย. 63 11:48 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 0 ครั้ง

แชร์หน้านี้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement