มสธ. เปิดรับ ป.โท ถึง 15 ม.ค.52

ลบ แก้ไข

 

สาขานิเทศศาสตร์ มสธ.เปิดรับ ป.โท ภาค1/2552


 


                  สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดกว้างสำหรับผู้บริหาร ผู้ประกอบการวิชาชีพต่างๆ หรือผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการเพิ่มศักยภาพทางด้านการสื่อสาร ศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระบบทางไกลมีทั้งแผน ก (วิทยานิพนธ์) และแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) ส่วนใหญ่เรียนนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ ชุดวิชาที่เปิดสอน อาทิ ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร นิเทศศาสตร์ศึกษา การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ เป็นต้น 
 


                กำหนดเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 15 มกราคมนี้ สนใจหาซื้อใบสมัครได้ที่ สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ. โรงเรียนสารวิทยา โรงเรียนบางกะปิ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนปทุมวิลัย และที่ศูนย์วิทยบริการ มสธ.ทั้ง10 แห่งทั่วประเทศ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ฟรีที่ www.stou.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-504-8341, 02-503-3579-80

 

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552
สมัครใน วันที่ 15 ตุลาคม 2551 - 15 มกราคม 2552

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2552
โดยเปิดสอนหลักสูตรแผน ก สำหรับนักศึกษาที่เลือกทำวิทยานิพนธ์
และแผน ข สำหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษาค้นคว้าอิสระ
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ผู้สนใจที่ต้องการสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สามารถ download ใบสมัครได้ฟร
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2551 - 15 มกราคม 2552

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-2504-7560-4

มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท ดังนี้

1. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
– แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ แผน ก
– แขนงวิชาไทยคดีศึกษา แผน ก
2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
– นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก และ ข
3. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
– แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก
– แขนงวิชาบริหารการศึกษา แผน ก และ ข
– แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก และ ข
– แขนงวิชาการแนะแนว แผน ก
– แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ แผน ก
– แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน ก และ ข
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน
4. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
– แขนงวิชาบริหารธุรกิจ แผน ก และ ข
– แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ แผน ก และ ข
5. สาขาวิชานิติศาสตร์
– วิชาเอกกฏหมายธุรกิจ แผน ก และ ข
– วิชาเอกกฏหมายมหาชน แผน ก และ ข
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
– วิชาเอกบริหารสาธารณสุข แผน ข
– วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม แผน ข
– วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล แผน ก
7. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
– แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก
8. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม แผน ก และ ข
9. สาขาวิชารัฐศาสตร์
– แขนงวิชาการเมืองการปกครอง แผน ก และ ข
10. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
– แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร แผน ก และ ข
– แขนงวิชาสหกรณ์ แผน ก และ ข
– แขนงวิชาการจัดการการเกษตร แผน ก และ ข

 

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา
สำนักบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 0-2504-7560-4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.น้อง

www.eduzones.com/

www.enn.co.th/

www.interscholarship.com/

http://shopping.eduzones.com/

www.108ezine.com/

http://www.spufriends.com/

http://www.ezplusonline.com/

http://www.ictutors.com/

 

 

 พิเศษสุด....สำหรับผู้ที่สนใจ Pocket Book สาขาแห่งอนาคต เล่ม 2

สามารถสั่งซื้อได้แล้ว ที่นี่ EZ Shopping

เฉพาะ 100 คนแรกเท่านั้นที่สั่งจองวันนี้ รับทันที E-Magazine

เรื่อง การเลือกคณะ ฟรี 1 เล่ม ดูตัวอย่าง ได้ที่นี่ www.108ezine.com/

หรือโทรศัพท์สั่งซื้อได้ที่ 0-2561-5455-7 ต่อ 16 มือถือ 08-46800660 รับหนังสือทางไปรษณีย์

วิธีสั่งซื้อง่าย ๆ พิมพ์ชื่อ-สกุล พร้อมเบอร์โทรและอีเมล์ ส่ง sms มาได้ที่ ปุ๋มปิ๋ม 084-6800660

 

 โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 ม.ค. 52 13:42 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 38,841 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 38,841 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์

เรื่องมาใหม่