วัฒนธรรมการคิด อ่าน เขียน และเรียนรู้

ลบ แก้ไข

โครงการ การสร้างวัฒนธรรมการคิด อ่าน เขียน และเรียนรู้

( Creative Juice! Young Writer ProJect )

กระทรวงวัฒนธรรม  และกระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมกับ บีทูเอส,  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และกลุ่มโซโลไฟล์ท อินดิเพนเด็นท์  เชิญชวนเยาวชนไทย จากสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศ    ร่วมโครงการ “การสร้างวัฒนธรรมการคิด อ่าน  เขียน และเรียนรู้”   ในกิจกรรมอบรมเยาวชน สู่ถนนเส้นทางนักเขียน จัดงานเปิดตัวโครงการ ณ บีทูเอส สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

      เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนไทย เรียนรู้ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เห็นความสำคัญของการอ่าน แสดงความคิด และสามารถเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง   กระทรวงวัฒนธรรม   และกระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมกับ บีทูเอส แหล่งการเรียนรู้ครบวงจร    จำหน่ายหนังสือ     เครื่องเขียน    และสื่อบันเทิง ,    มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ,   กลุ่มโซโลไฟล์ท อินดิเพนเด็นท์       จัดโครงการ “การสร้างวัฒนธรรมการคิด   อ่าน    เขียน    และเรียนรู้”      นำกิจกรรมการอบรมเยาวชน  สู่ถนนเส้นทางนักเขียน ให้ความรู้ไปยังสถานศึกษาต่างๆ กว่า 80 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยจะเริ่มโครงการฯ ในกิจกรรมอบรมเยาวชน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึง เดือนธันวาคม  2551 พร้อมเชิญชวนให้เยาวชนร่วมประกวดงานเขียนเรื้องสั้นสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “การรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อน” ตามแนวคิดของตนเอง ซึ่งถือเป็นกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากการให้ความรู้ไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ โดยเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่  หรือเปิดกว้างให้แก่เยาวชนไทยที่มีความสามารถในด้านการเขียน สร้างสรรค์ผลงานส่งเข้าร่วมประกวด  เพื่อรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท

      ภายในงานได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการฯ อย่างเป็นทางการ โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์  ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ,นายดีน ทอมป์สัน   กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  บีทูเอส จำกัด , นายเรืองศักดิ์   ปิ่นประทีป    กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก  และนายรภัทกร สกุลภัทกรวงศ์ ประธานกลุ่มโซโลไฟล์ทฯ ร่วมกันเปิดงาน โดยใช้โลโก้ของโครงการฯ  สื่อให้เห็นถึง   ความร่วมมือของผู้ใหญ่ใจดีแต่ละองค์กร  ช่วยกันแต่งแต้ม เติมสีสัน ของดอกไม้      ซึ่งหมายถึงเยาวชนไทย  ให้เติบโตอย่างมีคุณค่า และงดงาม โดยเกสรตรงกลางจะหมายถึงเยาวชนไทย  ส่วนกลีบดอกไม้ทั้ง 4 กลีบ จะแทนแต่ละองค์กร ในด้านการคิด อ่าน เขียน และเรียนรู้ นั่นเอง

      ทั้งนี้  ยังจัดให้มีการมอบรางวัลให้แก่เยาวชนนักเขียนตัวอย่าง อายุไม่เกิน 25 ปี  จำนวน 5  รางวัล   โดยการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา และแวดวงงานเขียน อาทิ รศ.สุพรรณี วราทร , สุวรรณา ชีวพฤกษ์ เป็นต้น ซึ่งเยาวชนที่ได้รับโล่รางวัลครั้งนี้  ได้แก่    ณัฐวรา หงษ์สุวรรณ  (พิธีกรรายการ ตูนดิสนีย์ ช่อง7) จากสำนักพิมพ์4 – letter word    เรื่อง ภารกิจพิชิตฝัน   แอดมิชชั่นติดชัวร์  /  เรียวจันทร์   ผลอนันต์   จากสำนักพิมพ์ขวัญข้าว    เรื่อง  ณ ที่ซึ่งรุ้งตัดแวง /  สุพัตรา แซ่ลิ้ม   จากสำนักพิมพ์ไฟน์บุ๊ค   เรื่อง ใต้ฟ้า เคียงดาว  /  วีระชัย ดวงพลา  จากสถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก เรื่อง บันทึกการเดินทางของจุด  และสกล ศิตศิรัตน์ หรืออาจารย์กุ๊กไก่  ครูผู้สอนแต่งหน้าที่อายุน้อยที่สุดในเอเชีย จากผลงานเขียนการสอนแต่งหน้า  โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะเป็นตัวแทน    หรือแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนไทย   ได้หันมาสนใจในการใช้ความรู้  ความสามารถ แสดงความคิด สร้างสรรค์ผลงานเขียน การใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม และสามารถประกอบเป็นอาชีพที่สุจริต น่ายกย่องที่เยาวชนไทยสามารถนำเป็นแบบอย่างที่ดีได้เช่นกัน 

      นอกจากนี้    ยังได้เรียนเชิญสถานศึกษาที่ตอบรับการนำร่องโครงการฯ ช่วงแรก และประสบความสำเร็จจากการจัดกิจกรรมการอบรมเยาวชน สู่ถนนเส้นทางนักเขียน ได้แก่  โรงเรียนเทพศิรินทร์ , โรงเรียนบางกะปิ, โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า, โรงเรียนตั้งตรงจิตรพาณิชยการ   เพื่อรับป้ายประกาศเกียรติคุณสถานศึกษานำร่อง จากกระทรวงศึกษาธิการ อีกด้วย 

      โครงการ “การสร้างวัฒนธรรมการคิด อ่าน  เขียน และเรียนรู้” ในกิจกรรมอบรมเยาวชน  สู่ถนนเส้นทางนักเขียน มุ่งหวังที่จะมอบสิ่งดีๆ ให้แก่สังคมไทย   ซึ่งเยาวชนถือว่าเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปหากเยาวชนในสังคมได้รับความรู้ คิดและทำในสิ่งที่ดี ถูกต้อง เหมาะสม ก็จะนำพาประเทศชาติให้ก้าวพัฒนาต่อไปในอนาคต   สถานศึกษาใดที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการฯ  หรือสอบถามข้อมูลการประกวดงานเขียนเรื่องสั้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ระยะเวลาการรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31  ตุลาคม  2551 

      ประกาศผลรางวัล  ภายในเดือนธันวาคม 2551

      หลักเกณฑ์การตัดสิน 1.  แนวความคิด ตรงตามหัวข้อที่กำหนด

                        2.  ความยาก ง่าย และเทคนิคในการเขียนเรื่องสั้น

                        3.  ความน่าสนใจในการเรียบเรียง การใช้ภาษา การผูกเรื่อง นำเสนอได้เป็นอย่างดี 

      รางวัลการประกวด  แบ่งเป็น 5 รางวัล

      รางวัลชนะเลิศ   - บัตรกำนัลบีทูเอส มูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล

      รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 - บัตรกำนัลบีทูเอส มูลค่า 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ   จำนวน 1 รางวัล

      รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 - บัตรกำนัลบีทูเอส มูลค่า 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ   จำนวน 1 รางวัล

      รางวัลชมเชย   - บัตรกำนัลบีทูเอส มูลค่า 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ   จำนวน 2 รางวัล

      หมายเหตุ :  ผู้ชนะการประกวดทุกท่าน จะได้รับของรางวัลพิเศษ รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 20,000 บาท 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร บริษัท บีทูเอส จำกัด โทร.0-2101-7133-34  ( เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น.)

 
 

 

 

 โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 พ.ค. 51 14:57 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 10,707 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 10,707 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์

เรื่องมาใหม่