เด็ก Gifted ตอน 1

ลบ แก้ไข

  การส่งลูกหลานเรียนต่อในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง นับว่าเป็นค่านิยมที่ฝังรากฝังลึกในสังคมเรา
แม้เด็กจะสอบแข่งขันเข้าไปเรียนไม่ได้ ผู้ปกครองก็จะดิ้นรนหาทางฝากเด็กเข้าเรียน
เพราะเชื่อมั่นว่าถ้าเด็กได้ไปเรียนในโรงเรียนในโรงเรียนเหล่านี้แล้ว เด็กจะประสบความสำเร็จในอนาคต

               ความคิดเช่นนี้ มาจากเหตุการณ์เรื่องราวในอดีต ซึ่งมีส่วนจริงอยู่มาก
เพราะนักเรียนในโรงเรียนมัธยมชื่อดังทั้งในกรุงเทพฯ และโรงเรียนชื่อดังในจังหวัดต่างๆ
ซึ่งเรียกขานกันและยอมรับกันเองว่าเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด
(ความจริงทุกโรงแถวนั้นก็ประจำจังหวัดนะครับ)
เป็นนักเรียนที่ต้องสอบแข่งขันกัน โรงเรียนยิ่งดังมากเด็กก็ต้องขยันมาก ท่องจำมาก

               ดังนั้นเด็กที่ผ่านเข้าไปเรียนในโรงเรียนเหล่านี้ได้ต้องมีความอดทน คือขยันท่องขยันจำทุกวิชา
ไม่ว่าจะเป็นวิชาที่ตนเองถนัดหรือไม่ก็ต้องใส่ใจอดทนเพื่อเอาชนะในการสอบแข่งขันคัดเลือกเพื่อเรียนต่อในโรงเรียนเหล่านี้ 
เรียกว่าต้องเป็นนักเรียนมืออาชีพจริงๆ จึงจะผ่านเข้าไปเรียนในโรงเรียนดังเหล่านี้ได้

               นักเรียนอีกส่วนหนึ่งที่ถึงแม้จะมีความอดทนไม่มากแต่ก็สามารถเข้าไปเรียนได้ก็คือพวกเด็กฝาก
ซึ่งการจะฝากเข้าโรงเรียนดังเหล่านี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
               ผู้ปกครองที่ฝากเด็กได้ต้องเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงเรียน มาอย่างต่อเนื่อง
หรือไม่ก็ต้องเป็นพวกมีฐานะทางการเงินที่มีจิตใจอยากช่วยเหลือโรงเรียนขึ้นมากะทันหัน
อีกส่วนหนึ่งก็คือพวกที่มีฐานะหรือความสัมพันธ์กับข้าราชการระดับสูงหรือนักการเมือง
ซึ่งก็เป็นการแข่งขันความมีเส้นและมีตังค์ของผู้ปกครอง การแข่งนี้ต่อสู้กันรุนแรงพอๆ กับที่เด็กต้องสอบแข่งกันครับ

เด็ก Gifted ตอน 1
               ดังนั้นจากพื้นฐานของเด็กทั้งสองกลุ่มที่ได้ผ่านเข้าไปเรียนก็เป็นสิ่งยืนยันความสำเร็จของเด็กเหล่านี้ได้

               เด็กที่มีวินัย อดทนที่สอบผ่านเข้าไปเรียนได้ มักเป็นเด็กเรียนดีมีความตั้งใจสูง
เมื่อเรียนจบมัธยมจะกลายเป็นนักสอบมืออาชีพ เพราะถนัดในการสอบแข่งขัน  
มักจะไปสอบเข้าคณะ มหาวิทยาลัยที่คนสนใจเยอะและเป็นคณะสาขาที่ สอบเข้ายาก
               พวกนี้สอบที่ไหนก็ติดครับ โรงเรียนต้นสังกัดก็เลยยิ่งกลายเป็นโรงเรียนดังประสบความสำเร็จ
จากสถิติการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และการสอบแข่งขันทางวิชาการต่างๆ

               ส่วนเด็กฝากถึงจะไม่ถนัดในการสอบแข่งขันแต่พ่อแม่มีเงิน หลังจบมัธยมไปเรียนมหาวิทยาลัยเอกชน
หรือไปเรียนต่างประเทศ จบการศึกษามาก็เข้าสู่แวดวงธุรกิจและการเมืองหลายคนมีตำแหน่งมีชื่อเสียง