การเปลี่ยนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ CBL

ลบ แก้ไข

จาก ความพยายาม ของผู้กำหนดทิศทางการศึกษาทั่วโลก 

รวมทั้งในประเทศเราเอง

ที่ ต้องการการสอนรูปแบบใหม่ แทนการสอนแบบดั้งเดิม 

ซึ่งเน้นเนื้อหาในหลักสูตร  

มาเป็นการสอนแบบใหม่ที่เน้นการแก้ปัญหา ในชีวิตจริง

 

จึงทำให้

นักการศึกษา อาจารย์ ในประเทศต่างๆ ได้ทำการวิจัย และสร้างรูปแบบการสอนใหม่ 

(New learning model) แทนการสอนแบบเดิม 

โดยคาดหวังว่า การสอนแบบใหม่นี้ จะช่วยให้ ผู้เรียนมีความตื่นตัวในห้องเรียน

คือเป็นผู้เรียนที่ตื่นตัว (active learner)  แทนการนั่งรออาจารย์สอน แบบเฉลี่ยชา 

(passive learner)

และรูปแบบการสอนใหม่ๆเหล่านี้ จะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะ แห่ง ศัตวรรษที่21 

คือ   มีทักษะในการเรียนรู้  ทักษะในการคิด  ทักษะในการทำงาน และทักษะชีวิต 

ด้วย

 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้นำแนวคิด และรูปแบบการสอนแนวทางใหม่ 

มาจัดอบรมให้ ผู้บริหาร เขตพื้นที่ 

ศึกษานิเทศน์ และ ครูบางส่วน อย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้นำกลับไปขยายผลต่อ 

เช่น การอบรม การสอนแบบProblem-based learning( PBL )  การอบรมแนวทางการสอนแบบ Flipped classroom  และ STEM

ซึ่งทั้งหมดมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การทำให้ ห้องเรียน เป็น ห้องเรียนตื่นตัว Active classroom

แต่ทุกวันนี้ การเรียนการสอนในสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังคงการสอนแบบดั้งเดิม 

 

สาเหตุที่สำคัญ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงการสอน สรุปได้ดังนี้

 1 ผู้สอน จบการศึกษามาด้วยวิธีการสอนแบบเก่า ความคิดที่ว่าการสอนแบบใหม่เหมาะสมกว่า ดีกว่าแบบเดิม จึงไม่ชัดเจน 

ทำให้แรงจูงใจของผู้สอนที่จะเปลี่ยนการสอนจึงมีไม่มาก 

2 ผู้สอน คุ้นเคยการสอนด้วยวิธีการแบบเก่า การเปลี่ยนการสอนเป็นเรื่องยุ่งยากกว่าการสอนแบบเดิม ที่ทำมานาน

3 การอบรมสัมมนา ส่วนมากใช้วิธีการบรรยาย ให้แนวทาง บอกวิธีการ และแจกเอกสารให้นำไปใช้  ผู้เข้าอบรมบางส่วนได้แค่เพียงรับรู้ บางส่วนเข้าใจวิธีการ

แต่แทบทั้งหมดไม่สามารถนำไปใช้ได้ และยังคงกลับไปสอนแบบเดิม

4 การอบรมสัมมนาที่ผ่านมา ส่วนมากจะเน้นไปที่จำนวนผู้เข้าอบรม มากกว่าการเน้นสัมฤทธิผล 

5 ขาดการให้ความรู้ต่อเนื่อง ขาดเครือข่ายเรียนรู้ ( professional learning community) และส่วนมากขาดประสิทธิภาพในการติดตามผล

 

 

 

ผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้นั้นต้องเกิดมาจากความเข้าใจและความร่วมมือของทุกฝ่ายจึงได้จัดตั้งโครงการ
เปลี่ยนการสอน Project for change
เพื่อช่วยให้ผู้สอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ให้รู้หลักการ วิธีการ และการออกแบบการสอนในทางปฏิบัติ เพื่อให้มีความสามารถที่จะเปลี่ยนการสอนได้ และนำไปใช้สอนได้ในสภาพจริงของแต่ละโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 

 

โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ คือ

1 จัดทำเป็น ปฏิบัติการ Workshop ใช้เวลา 2 วัน โดยเปิดให้ผู้สนใจ เข้าอบรม 

2 เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผล จึงจำกัดการอบรมครั้งละ ไม่เกิด25 คน

3 ใช้แนวทาง Creativity-based learning  (CBL)ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่วิจัยภายใต้บริบทและความต้องการของประเทศเรา

4 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้ผู้ผ่านการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับความรู้ต่อเนื่อง

5 พัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยการสอนในรูปแบบใหม่เพื่อสนับสนุนการสอนอย่างต่อเนื่อง

 

ผลของโครงการที่ผ่านมา 

มีอาจารย์ จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆร่วมเข้าอบรมแล้ว40 รุ่น

เป็นจำนวน 1030 ท่าน 

มีการนำไปขยายผลทั้งในด้านการเปลี่ยนการสอนของตนเอง และการขยายผลความรู้ต่อ โดยจัดการอบรมให้เพื่อนอาจารย์ ที่สนใจ

 

ตั้งแต่วันแรกที่เราจัดทำ workshop จนถึงวันนี้ เรามีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

ทำให้ได้รับการบอกต่อ มีอาจารย์ทั้งไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมอบรมเต็มจำนวนรับทุกรอบครับ

 

มาถึงวันนี้ มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่สนใจ ติดต่อและจัดการอบรม แบบ ภายใน(Inhouse trainning)อย่างต่อเนื่องครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนโครงการนี้ 

 

 

 

ขอบคุณ

อาจารย์และผู้บริหาร จากหลายสถาบันการศึกษาที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง

ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นวิทยากร CBL 

ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้นำวิธีการสอนและการวัดผลแบบใหม่ไปใช้ 

ขอบคุณอาจารย์ ที่ช่วยนำผลสำเร็จที่ทำให้ห้องสอนกลายเป็นห้องเรียน มาเล่าสู่กันฟัง

ขอบคุณอาจารย์ที่ได้ช่วยนำความรู้ใหม่ๆมาแบ่งปันในเครือข่าย

 

เพิ่มเติม

 

CBL tool เครื่องมือช่วยทำให้ สมารทโฟน แทบเลต กลายเป็น อุปกรณ์การเรียน

ตอนนี้เราพัฒนาไปอีกขั้น ใช้งานง่ายขึ้น ใครยังไม่ได้ใช้เชิญนะครับ 

ที่ www.cbltool.com

 

อาจารย์ที่ สนใจแบ่งปันความรู้ เชิญร่วมเขียนบลอกที่ www.eduzones.com 

หรือ จะอ่านเรื่องราวดีๆ มีข้อมูลเรื่องราวมาเป็นกำลังใจกัน เชิญที่ กลุ่ม educational leader คลิกที่ link นี้ได้เลยครับ

https://www.facebook.com/groups/360897444015199/

 

เราจะยังคงพัฒนากันต่อไป อาจารย์ที่สนใจเป็นวิทยากร เชิญพบกันได้ ทุกครั้งที่มีการเปิดอบรมครับ  มาฝึกเพิ่มเติม มาทานข้าว พูดคุย ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ 

 

 loading...


โดย อ.วิริยะ ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 3 ม.ค. 58 23:21 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,123 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,123 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement