คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
อ.วิริยะ
อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ บทความ แนวคิดด้านการศึกษา รายการวิริยะอินทูบ
จำนวนผู้ติดตาม 807 คน

ส่งเสริมลูกอย่างไรให้คิดสร้างสรรค์
การบรรยาย บทบาทผู้ปกครองยุคใหม...

สร้างแรงบันดาลใจให้ลูก
รายการห้องเรียน อารมณ์ดี กับ...

ห้องเรียนไม่ใช่ห้องสอน - รายการ intelligence ทาง Voice TV
ห้องเรียนไม่ใช่ห้องสอน ห้อง...

Creativity based learning: Wiriyah Ruechaipanit at TEDxChiangMai 2013
ดร. วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์...

4 เก่ง ไม่ตกงาน
อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ฟันธง...