คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
อ.วิริยะ
อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ บทความ แนวคิดด้านการศึกษา รายการวิริยะอินทูบ
จำนวนผู้ติดตาม 807 คน

CBL เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช - การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

CBL เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช - การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เปลี่ยนการสอน เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช แนวการสอนแบบ Creativity-based Learning หรือ CBL ถือเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการสอนของไทยครั้งใหญ่ เนื่องจากครูจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือ โค้ช มากกว่าจะเป็นผู้ป้อนข้อมูล ตามแนวทางการศึกษาแบบเก่า โดย CBL จะทำให้เด็กและเยาวชน มีทักษะการเรียนรู้ สามารถใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.jsfutureclassroom.com/cbl.html หรือโทร 02-9371118-9 ** เทปรายการ Voice News http://shows.voicetv.co.th/voice-news/114200.html