เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo sukchai
sukchai
  • ประเภท : Blogger (พี่แนะนำน้อง)
  • จำนวนเรื่อง : 244 เรื่อง
  • ผู้ชม : 4,186,563 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 52 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนวิธีประกอบกล้องดูดาว วิธีตั้งกล้องดูดาว และ วิธีใช้กล้องดูดาว

ลบ แก้ไข


วิธีประกอบกล้องดูดาว วิธีตั้งกล้องดูดาว และ วิธีใช้กล้องดูดาว

 กล้องดูดาว  วิธีติดตั้ง วิธีใช้วิธีประกอบกล้องดูดาว

สำหรับท่านที่ต้องการจะศึกษาถึงวิธีการตั้งกล้องดูดาว หรือ วิธีใช้กล้องดูดาว ท่านสามารถข้ามเรื่องของการประกอบกล้องดูดาวไปได้เลยนะครับแล้วไปดูในหัวข้อ วิธีประกอบกล้องดูดาว หรือ วิธีใช้กล้องดูดาว ได้เลยนะครับ

เมื่อเราแกะกล่องกล้องดูดาว Konus Motormax 90 จะมีลักษณะดังนี้

กล่อง กล้องดูดาว ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

โดยชิ้นส่วนที่ต้องทำการสำรวจดังต่อไปนี้
- กล้องดูดาว (telescope)
- เลนส์ใกล้ตา (eyepiece)
- กล้องเล็ง (finder scope)
- ฟิลเตอร์ดวงจันทร์ (moon filter) มีสีเขียว
- ไดอากอนอล (diagonal) 45 องศา
- เม้าท์ (equatorial mount)
- ขา 3 ชิ้น (tripods)
- หัวต่อเม้าท์ และ ขาทั้ง 3
- แกนตุ้มน้ำหนัก (steel rod)
- ตุ้มน้ำหนัก (weight)
- แกนหมุนสำหรับเปลี่ยนทิศ (control cable)
- ถาดรองอุปกรณ์ (tray)
- มอเตอร์ตามดาว และ ถ่านขนาด 9 โวล์ท
- นอต ต่าง ๆ

 กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง


ขั้นตอนการประกอบกล้องดูดาว

การประกอบเริ่มต้นจากการประกอบขาก่อน โดยการนำนอตหางปลาตัวยาวสุดมาเตรียมไว้สำหรับการประกอบขา

นอตหางปลายาว กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ส่วนด้านปลายขาให้นำนอตหางปลาตัวใหญ่มาไข เพื่อยึดขาไม่ให้ยืดหดระหว่างการประกอบ

นอตหางปลาสั้น กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ทำการประกอบขาเข้ากับหัวต่อดังรูป โดยให้เหล็กรองถาดไว้ด้านใน และ ลักษณะของนอตหางปลาเป็นดังรูป (หัวไว้ด้านซ้าย หางไว้ด้านขวา)

หัวต่อ กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ใช้เหล็กสามเหลี่ยมยึดหัวนอตหางปลาไว้ แล้วใช้มือบิดหางปลาดังรูป ในการณีที่มีไขควง ท่านก็สามารถใช้ไขควงแทนเหล็ก 3 เหลี่ยมนี้ได้

หัวต่อ เหล็กสามเหลี่ยม กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ประกอบถาดรองโดยให้ถาดมีลักษณะคว่ำ และ ใช้นอตตัวเล็กคว่ำลง ซึ่งสามารถใช้เหล็กสามเหลี่ยมในการยึดนอตตัวนี้ได้เช่นเดียวกัน

ถาดรอง กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

เราจะได้ขาซึ่งพร้อมสำหรับการรับเม้าท์ (equatorial mount) ต่อไป

พร้อมติดตั้ง mount กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ขั้นตอนต่อไปคือการประกอบ เม้าท์ ซึ่งหน้าตาอุปกรณ์เป็นดังรูป

วิธีติดตั้งmount กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

นำเม้าท์ไปวางบนขาแล้วทำการไขนอตตัวใหญ่ซึ่งมีแหวนสีเงินไว้ด้านล่างเพื่อยึดเม้าท์กับขาไว้ด้วยกัน ด้านที่หันเม้าท์จะต้องเป็นด้านเดียวกับขาดังรูป เพื่อให้ขาในด้านนั้นรับน้ำหนักของลูกตุ้ม

ยึดเม้าท์ ขาตั้ง กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ทำการไขนอตสีเงินตัวยาวสุดเข้ากับเม้าท์เพื่อใช้สำหรับการปรับมุมเงยของขาตั้งกล้องดูดาว

 ติต นอตสีเงิน mount กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ทำการปรับมุมเงยของขาตั้งกล้องไว้ที่ 15 องศา ดังรูป
หลักการทำงานของขาตั้งกล้องดูดาว แบบ Equatorial นั้นคือ การทาบแกนของขาตั้งกล้องดูดาว ให้ตรงกับแกนของโลก ซึ่งประเทศไทยนั้นอยู่ที่ Latitude 13 องศา เหนือ โดยเราก็สามารถปรับไว้คร่าว ๆ ที่ประมาณ 15 องศา และเมื่อเรานำขาตั้งกล้องดูดาวนี้ชี้ไปทางทิศเหนือ จะทำให้ขาตั้งกล้องดูดาวนี้หมุนเพียงแค่แกนเดียวก็จะสามารถตามดาวทั่วทั้งท้องฟ้าได้อย่างง่ายดาย

ปรับมุม mount กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

จากนั้นให้ประกอบแกนหมุนสำหรับเปลี่ยนทิศดังรูป

แกนหมุน เปลี่ยนทิศ mount กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ทำการประกอบ แกนเหล็กสำหรับรองรับลูกตุ้ม แล้วใส่ลูกตุ้มตามลำดับ
ลูกตุ้มมีไว้เพื่อถ่วงน้ำหนักของตัวกล้องดูดาว ไม่ให้เสียสมดุลย์ และหนักต่อการทำงานของมอเตอร์ตามดาว
สาเหตุที่ต้องติดตั้งลูกตุ้มก่อนติดตั้งกล้องดูดาว เพื่อป้องกันไม่ให้กล้องดูดาวเกิดการพลิก อันเนื่องมาจากไม่มีน้ำหนักถ่วง ซึ่งอาจทำให้กล้องดูดาวหมุนลงมากระทบขา และทำให้กระจกหรือ corrector plate ของกล้องดูดาวแตกได้
ส่วนระยะที่ใช้ควรจะเป็นด้านล่างสุดไว้ก่อน เพื่อสร้าง moment ให้กับลูกตุ้มมากกว่ากล้องดูดาว และจะไม่ทำให้เกิดการพลิกขึ้น
สุดท้าย จะต้องใส่นอตที่ปลายของแกนเหล็กด้วย ป้องการความผิดพลาดเช่นลืมยึดลูกตุ้ม หรือยึดไม่แน่นทำให้ลูกตุ้มตกใส่เท้าท่าน ได้ !!!

แกนเหล็ก ขาตั้งกล้องดูดาว กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ติดตั้งลูกตุ้ม ขาตั้งกล้องดูดาว กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ติดตั้งลูกตุ้ม mount ขาตั้งกล้องดูดาว กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ทำการติดตั้งกล้องดูดาว โดยใช้นอตยึดดังรูป

ประกอบ กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ประกอบกล้องดูดาว กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

สุดท้ายกล้องดูดาวจะพร้อมใช้งาน ????
ยังครับ ยัง ต้องติดตั้งกล้องเล็งและเลนส์ใกล้ตาก่อน

กล้องดูดาว พร้อมใช้งาน กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ประกอบกล้องเล็งให้มีลักษณะดังรูปโดยใช้น๊อตยึดให้พอตึงมือ และกล้องเล็งไม่หลุดโดยง่าย

ช่องใส่เลนส์ใกล้ตา กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

หลังจากที่เอาฝาครอบออกแล้วให้ทำการสวมเลนส์ใกล้ตา พร้อมกับขันนอตเพื่อยึดเลนส์ใกล้ตาไว้กับกล้องดูดาว โดยหมุนนอตให้แค่พอตึงมือ ไม่ควรหมุนน้อยไปจนยึดไม่อยู่ หรือหมุนแน่นจนเลนส์ใกล้ตาอาจเกิดการเสียหายได้ วิธีตรวจสอบนะครับว่าเลนส์ใกล้ตาได้ถูกยึดไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่เพียงแค่ ใช้มือดึงเลนส์ใกล้ตาออกมาเบา ๆ เท่านั้น ถ้าดึงไม่ออกก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วครับ

เลนส์ใกล้ตา กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ในบางกรณีที่เรามีเลนส์ใกล้ตา แล้วต้องการใส่ filter ดูดวงจันทร์เข้าไป เราสามารถใส่ฟิลเตอร์ได้ก่อนในขั้นตอนนี้นะครับ ให้นำฟิลเตอร์มาประกอบในด้านที่เป็นโลหะ ท่านจะเห็นว่าด้านนั้นจะมีเกลียวอยู่ข้างใน แล้วจึงค่อยหมุนฟิลเตอร์เข้าไป

ฟิลเตอร์ ดวงจันทร์ ประกอบ กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

เท่านี้เลนส์ใกล้ตาพร้อมฟิลเตอร์ก็จะพร้อมใช้งาน เหมือนเลนส์ใกล้ตาปกติแล้วครับ

ฟิลเตอร์ ดวงจันทร์ พร้อมใช้งาน กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

คราวนี้มาถึงขั้นตอนการประกอบมอเตอร์ตามดาว ให้เริ่มจากการใส่ถ่าน 9 โวล์ท 2 ก้อนลงในมอเตอร์ตามดาวก่อน

มอเตอร์ตามดาว กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ก่อนจะประกอบมอเตอร์ตามดาว จะต้องถอดนอตด้านข้างซ้ายของขาตั้งกล้องดูดาว (ด้านที่มีมุมบอกองศามุมเงยของขาตั้งกล้องดูดาว) ออกก่อน ซึ่งโดยปกติ นอตจะไม่ได้ถูกขันไว้แน่น สามารถใช้มือหมุนออกมาได้เลย

นอต มอเตอร์ตามดาว กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง ประกอบ มอเตอร์ตามดาว กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ใส่ฐานรองมอเตอร์ตามดาวซึ่งเป็นเหล็กสีดำรูปตัว L ดังรูป

ฐานรอง มอเตอร์ตามดาว กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้งฐานรอง มอเตอร์ตามดาว กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ประกอบมอเตอร์ตามดาวโดยให้แกนหมุนของมอเตอร์ สวมเข้ากับชุดเฟืองบังคับแกนขึ้นตกของกล้องดูดาว (แกน rise ascension (RA)) พร้อมกับยึดนอตของมอเตอร์ตามดาวเข้ากับฐานรองดังรูป

ประกอบมอเตอร์ตามดาว กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

อุปกรณ์ต่างต่างที่ใช้กับกล้องดูดาวก็จะพร้อมใช้งานแล้วแต่ยังต้องมีรายละเอียดในการตั้งกล้องเล็ง ในหัวข้อวิธีประกอบกล้องดูดาวต่อไปนะครับ

พร้อมใช้งาน กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้งวิธีประกอบกล้องดูดาว

กล้องดูดาว มีส่วนประกอบ หลัก ๆ อยู่ 3 ส่วนด้วยกันนะครับ คือ
1. ตัวกล้องดูดาว
2. ขาตั้งกล้องดูดาว
3. ระบบตามดาวของกล้องดูดาว เช่น มอเตอร์ตามดาว

 กล้องดูดาว ส่วนประกอบ วิธีติดตั้งวิธีใช้กล้องดูดาว

 โดย sukchai ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 มี.ค. 51 16:26 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 32,410 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 32,410 ครั้ง ตอบ 3 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ