เทคนิคการสอบ IELTS ให้ได้คะแนนเพิ่มสูงขึ้น (เพื่อเตรียมตัวสอบทุนต่างๆ)

ลบ แก้ไข

เทคนิคการสอบ IELTS ให้ได้คะแนนเพิ่มสูงขึ้น (เพื่อเตรียมตัวสอบพิชิตทุนต่างๆ) ด้วยข้อจำกัดของเวลาเพียง 60 นาที เราจึงมีเคล็ดลับมาแนะนำผู้สอบการอ่าน เชิงการฝึกอบรมทั่วไป ที่จะทำให้คุณใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและทำข้อสอบ ให้ได้คะแนนสูงสุด เนื้อหาขึ้นอยู่กับรูปแบบของข้อสอบ ซึ่งคาดว่าผู้สมัครสอบ จะพบในชีวิตประจำวัน ในต่างประเทศ เนื้อหาเหล่านี้จะนำมาจากหนังสือพิมพ์ โฆษณา และคู่มือการสอนและหนังสือต่าง ๆ โดยจะทดสอบความสามารถ ในการทำความเข้าใจ และการใช้ข้อมูลของผู้สมัครสอบ ข้อสอบจะประกอบไปด้วยข้อความยาว ๆ 1 ข้อความ ซึ่งเนื้อหา จะเป็นในทางอรรถาธิบายมากกว่าเชิงอภิปราย

         - อ่านคำสั่งอย่างรอบคอบ โดยคำสั่งจะช่วยบอกว่าผู้สอบ จะหาคำตอบได้จากตรงไหน ต้องทำอย่างไร คำตอบต้องเป็นประเภทไหน และต้องเขียนคำตอบจำนวนกี่คำ นอกจากนี้คำสั่งยังช่วยบอกด้วยว่า ตัวเลือกนี้สามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งครั้งหรือไม่   และเตือนให้ผู้สอบเขียนคำตอบลงสู่กระดาษคำตอบด้วย
          - โดยปรกติคำถามจะถามตามลำดับข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่อง
          - อ่านคำถามทุกข้อด้วยความรอบคอบ
          - ฝึกการอ่านคร่าว ๆ เพื่อหาคำสำคัญ ในข้อความที่ตัดตอนมา หรือในเนื้อเรื่องที่สัมพันธ์กับคำตอบ นอกจากนี้ผู้สอบยังสามารถฝึก การอ่านคร่าว ๆ เพื่อหาคำถอดความ ที่มีความหมายคล้าย ๆ กับคำสำคัญได้อีกด้วย
          - ในคำถามเกือบทุกประเภท ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนคำหรือตัวเลข เช่น คำถามประเภทตอบแบบสั้น ๆ คำตอบนั้นจะต้องถูกหลักไวยากรณ์ และสะกดถูกต้องด้วย ความแม่นยำในเรื่องของตัวสะกด และรูปแบบของคำก็มีความสำคัญ มากเช่นกัน ซึ่งจะทำให้ผู้สอบเสียคะแนนได้ถ้าสะกดผิด
          - ในเกือบทุกกรณี คำตอบที่ผู้สอบต้องเขียนมักปรากฏ อยู่ในเนื้อเรื่องที่อ่านอยู่แล้ว ดังนั้น ผู้สอบควรคัดลอกคำตอบ มาลงในกระดาษคำตอบอย่างระมัดระวัง การคัดลอกคำตอบ มาผิดจะทำให้เสียคะแนนได้
          - ในคำถามประเภทเติมคำลงในประโยค ให้สมบูรณ์ ผู้สอบควรคำนึงถึงความหมายด้วยเวลาเติมคำตอบลงไปในประโยค  
          - ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในหมายเหตุ ตาราง แผนผัง หรือแผนภาพ รวมถึงตัวอย่างต่าง ๆ มาเป็นตัวช่วยในการคาดการณ ์ถึงลักษณะของข้อมูลที่ต้องนำมาตอบคำถาม
          - สำหรับกิจกรรมภายในชั้นเรียน ควรมีการพูดคุยถึงลักษณะ ของข้อมูลสำหรับคำถามแต่ละประเภท ที่ผู้สอบอาจจะได้พบในการทำข้อสอบ
          - ขีดเส้นใต้คำสำคัญหรือวลี ไว้ในขณะที่อ่านเนื้อเรื่อง พร้อมทั้งดูคำสำคัญที่ปรากฏอยู่ในคำถามด้วย
          - ฝึกฝนการใช้คำที่มีความหมายเหมือนกัน คำที่ใช้สรุปความและอื่น ๆ เพื่อช่วยในการหาว่าข้อมูลนั้นอยู่ตรงไหนในเนื้อเรื่อง
          - ฝึกฝนวิธีที่หลากหลายที่ใช้ในการแสดงความคิด หรือข้อมูลอันเดียวกันในเนื้อเรื่อง
          - คำนึงถึงว่าข้อมูลใดที่มีลักษณะคล้ายกัน มีลักษณะพิเศษที่ใช้ร่วมกัน หรืออะไรที่ทำให้ข้อมูลนั้นแตกต่างกันในเนื้อเรื่อง
          - ฝึกฝนทักษะการอ่าน เช่น การอ่านคร่าว ๆ และการอ่านข้ามเพื่อหาข้อมูล
          - ผู้สอบบางคนมีความเชื่อว่า การฝึกทำตัวอย่างข้อสอบเพียงอย่างเดียว จะทำให้สอบผ่าน และอยากจะฝึกทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ การฝึกแบบนี้อาจทำให้ท้อแท้ได้ เนื่องจากผู้สอบจะไม่เห็นการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ตามที่คาดหวังไว้ ผู้สอบควรฝึกอ่านจากหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร และหนังสือ โดยใช้เนื้อเรื่องจากแหล่งต่าง ๆ เหล่านี้ในการเตรียมการสอบ
          - ผู้สอบต้องคำนึงถึงประเภทของคำถาม ที่มีความแตกต่างกัน และวิธีที่จะตอบคำถามเหล่านั้นให้ดีที่สุด ทำได้อย่างไร นอกจากนี้ผู้สอบควรฝึกฝนการทำข้อสอบ IELTS การอ่านเชิงการฝึกอบรมทั่วไปแบบเต็มรูปแบบ  
          - ผู้สอบควรทำความเข้าใจก่อนว่า ในการอ่านนั้นมีอยู่หลายวิธี บางคนเชื่อว่าต้องอ่านเนื้อเรื่องทุกเรื่องอย่างช้า ๆ ด้วยความรอบคอบ โดยขีดเส้นใต้คำศัพท์ทุกคำ ที่ไม่รู้ ความหมาย เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมานั่งพะวง ผู้สอบควรจำไว้ว่าวัตถุประสงค์หลัก ของการสอบคือการอ่าน เพื่อหา ว่าคำตอบ อยู่ตรงไหน โดยไม่จำเป็นต้องอ่าน ในลักษณะของการจดจำทุกข้อมูล ผู้สอบไม่ควรกังวล กับคำศัพท์ ที่ไม่รู้ และพยายามเดาความหมายจากเนื้อเรื่องแทน นอกจากนี้พยายามอย่าเปิดหาคำศัพท์ ทุกคำที่ไม่รู้ในพจนานุกรม
          - อ่านคำสั่งอย่างรอบคอบในทุก ๆ กรณี เนื่องจากประเภทคำถามมีหลากหลาย เพราะฉะนั้นผู้สอบอาจเกิดความสับสนได้ ถ้าอ่านไม่รอบคอบ ว่าคำสั่งต้องการให้ทำอย่างไร
          - ผู้สอบควรคำนึงถึงเวลาในการสอบด้วย อย่าเสียเวลากับข้อ ที่ทำไม่ได้นานเกินไป โดยให้ข้ามไปทำข้ออื่น ๆ ก่อน
          - อย่ายึดติดกับการหาคำที่เหมือนกันทุกประการ กับคำที่ปรากฏอยู่ ในคำถามในเนื้อเรื่องที่อ่าน ผู้สอบควรฝึกฝนการใช้คำถอดความ (คำที่มีความหมายคล้ายกัน) และการหาคำเหล่านั้นในเนื้อเรื่องด้วย
          - ในคำถามประเภทที่ข้อมูลเรียงตามลำดับ ที่ปรากฏในเนื้อเรื่องอยู่แล้ว ผู้สอบไม่จำเป็นต้องกลับไป เริ่มอ่านเนื้อเรื่องใหม่ตั้งแต่ต้น ในการตอบคำถามแต่ละข้อ

 โดย 788887 ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 พ.ค. 52 16:02 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 15,812 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 15,812 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์

เรื่องมาใหม่