คนชอบเที่ยว ต้องเรียนอะไร

ลบ แก้ไข

ถ้ารักเที่ยว..รักงานบริการ..ต้องเรียนการท่องเที่ยว

สาขาที่เรียน.. เรียนยังไง.. เรียนอะไรบ้าง?

การเรียนสาขาการท่องเที่ยว  จริงๆแล้วจะเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าการเรียนอยู่ในห้อง  เพราะว่าประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย  รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่เยอะมาก (นั่นแหละ ตัวยากเลย)  ไปออกทริปแต่ละครั้งก็มีจะฝึก และทดสอบการเป็นมัคคุเทศก์  ส่วนภาคทฤษฎีก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีใจรักในงานบริการ (Service mind)   เพราะเรียนท่องเที่ยวไม่ได้จบไปทำงานในออฟฟิศ ต้องออกนอกสถานที่ตลอด  เจอผู้คนมากมายหลายแบบ การมีใจรักในงานบริการ (Service mind) ถือเป็นหัวใจสำคัญในการเรียนท่องเที่ยวเลยทีเดียว  และมีการเรียนการสอนการท่องเที่ยวในลักษณะต่างๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ เช่น  ทัวร์เพื่อสุขภาพ  ทัวร์แบบทัศนศึกษา และทัวร์กีฬา เช่น กีฬากอล์ฟ เป็นต้น           ในการเรียนท่องเที่ยว  แน่นอนว่า  จะต้องเน้นเรื่องภาษา  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากล  และยังต้องมีภาษาที่สามอีก  เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น  มีการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะโดยทางรถยนต์  ทางเครื่องบิน ดังนั้นมัคคุเทศก์ควรจำคำศัพท์ต่างๆ ที่จำเป็นในการเดินทาง  เช่น จุดบริการต่าง ๆ ในสนามบิน  แผนกบริการในโรงแรม เพื่อแนะนำและบริการให้กับนักท่องเที่ยว  ดังนั้นการเรียนท่องเที่ยวก็จะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ  ได้ออกทริปไปตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่าง ๆ ฝึกการเป็นมัคคุเทศก์  ไปดูงานที่โรงแรม และฝึกงานเสมือนว่าเราเป็นพนักงานของบริษัทจริง ๆ ซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่ สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ตัวเราเองอีกด้วย

มีคนถามว่าสาขาที่เรียนเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง?

การเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยว  หลายๆคนคิดว่าจบไปแล้ว  ก็ไปเป็นมัคคุเทศก์อาชีพเดียว จริง ๆ และมีอีกหลายอาชีพที่เราสามารถทำได้  เช่น อาชีพเกี่ยวกับสายการบิน โรงแรม รีส