บุคคลทั่วไป
ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดทำโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น...
by Eduzones Pr News
เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาปนาครบ 60 ปี โดยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด...
by Eduzones Pr News
สอศ.จับมือกนอ. ส่งเสริมชุมชนสานฝัน ปั้นอาชีพ รอบนิคม EEC สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กำหนดจัดพิธีลงนามความร่วมมือ "โครงการสานฝัน ปั้นอาชีพ"...
by Eduzones Pr News
อาจารย์อภิชญา พิภวากร อาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าศึกษาเรียนรู้กระบวนการทำงานของคลังกระจายสินค้า คลังDC5 สุวรรณภูมิ และCDC...
by Eduzones Pr News
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ผู้ก่อตั้งและอดีตคณบดี มอบ รางวัลอุกฤษ มงคลนาวิน นิติศาสตร์เพื่อสังคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ให้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต มันตาภรณ์...
by Eduzones Pr News
หากเวเนซุเอลาคือบทเรียนแห่งความผิดพลาด อีกด้านหนึ่งของโลก ประเทศเอสโตเนีย ดูจะเป็นบทเรียนแห่งความสำเร็จในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาเช่นกัน รู้จักประเทศเอสโตเนียกันรึเปล่าครับ!? ประเทศที่มีประชากรเพียงแค่ 1.3 ล้านคน...
by Eduzones Pr News
ปัจจุบันมีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุน และร้อยละ 80 ของกลุ่มเสี่ยงอาจจะยังไม่เคยได้รับการตรวจวัดค่ามวลกระดูก และในไทยเครื่องวัดมวลกระดูกมีเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้น...
by Eduzones Pr News
มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น และ บริษัทสตาร์ฟิชอินโนเวชั่น จำกัด ขอเชิญครู นักการศึกษา นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ ในโครงการ Starfish Labz Clip VDO Contest...
by Eduzones Pr News
มธบ.ลงนามความร่วมมือภาคเอกชนกว่า 6 แห่ง สร้างบัณฑิตในหลักสูตรพันธุ์ใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้าน Soft skills ควบคู่ทักษะด้านวิชาการ หวังพัฒนาบุคลากรในอนาคต (Future workforce)...
by Eduzones Pr News
วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ งานออกเเบบสร้างสรรค์เเละสื่อนวัตกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 7 (THE 7th RANGSIT UNIVERSITY INTERNATIONAL DESIGN SYMPOSIUM; Work In Progress, 'AUTONOMOUS...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประกวดการแข่งขันเถียงนาน้อยพอเพียงหรือกระท่อมเพื่อสืบสานอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยมี ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงาน...
by Eduzones Pr News
สมาคมเพื่อนชุมชน สานต่อนโยบายภาครัฐเพื่อรองรับการการศึกษาไทยยุค 4.0 มุ่งพัฒนาขีดความสามารถด้านการศึกษาให้กับบุคลากรครูทางการแนะแนว ผ่าน โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว จังหวัดระยอง ปีที่ 3...
by Eduzones Pr News
อาจารย์บิ๊บ ชัชชญาผู้หญิงเก่งที่มีมากกว่าเสน่ห์ปลายจวัก ปรุง (รส) ชีวิตตามฝัน สู่การเป็นผู้หญิงแถวหน้าแห่งวงการอาหารเมืองไทย กรุงเทพฯ6มีนาคม2562ย้อนไปเมื่อยี่สิบกว่าปี...
by Eduzones Pr News
รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2562 คณะพยาบาลศาตร์ คณะจิตวิทยา คณะกายภาพบำบัด...
by Eduzones Pr News
ว.นานาชาติ ม.รังสิต เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์และหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และPan-Asia...
by Eduzones Pr News
โดย คณาจารย์และศิลปินรับเชิญ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร . >>จัดแสดง ๑๑ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒...
by Eduzones Pr News
มหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) จัดงานใหญ่ มหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ...
by Eduzones Pr News
มจพ. จัดแถลงข่าวงานนิทรรศการ มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานนิทรรศการ มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า 60 ปี...
by Eduzones Pr News
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาศิลปกร เปิดคอร์ส SUIC Preparatory Courses 2019 สำหรับนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน นักธุรกิจและบุคคลทั่วไป เรียนกลุ่มย่อย 5-10 คน จำนวน 7 คอร์สดังนี้ 1.TOEIC TUTORING WITH EXAM คอร์สเตรียมสอบโทอิค...
by Eduzones Pr News
บริติช เคานซิล ชวนร่วมเวทีสัมมนาด้านการศึกษาระดับโลก Going Global 2019 บริติช เคานซิล เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาด้านการศึกษาระดับโลกประจำปี Going Global 2019...
by Eduzones Pr News
คณะครุศาสตร์มจพ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคณาจารย์จากสารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ที่ปรึกษาคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)...
by Eduzones Pr News
กสิกรไทยเปิดสอบชิงทุนปริญญาโท ในและต่างประเทศ8ทุน เพิ่มสาขาใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ เฟ้นหาบุคลากรร่วมขับเคลื่อนด้วยดาต้า กสิกรไทยเปิดสอบชิงทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ทั้งสถาบันในและต่างประเทศ รวม8ทุน...
by Eduzones Pr News
พีไอเอ็ม ชี้โลกดิจิทัลต้องการ จูเนียร์ ความสามารถเท่า ซีเนียร์ ตอกย้ำบทบาทภาคการศึกษา สร้างบัณฑิตด้วยแนวทาง PIM The Original พีไอเอ็ม เผยเส้นทางอาชีพยุคดิจิทัลเปลี่ยน องค์กรต้องการ จูเนียร์ ความสามารถเท่า ซีเนียร์...
by Eduzones Pr News
มหิดล โชว์ศักยภาพการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ปลื้ม 7 หลักสูตรได้รับรองคุณภาพระดับอาเซียน รับดีมานด์แรงงานอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรายชื่อ 7...
by Eduzones Pr News
เสริมพลังการนำร่วม เสริมพลังความสุขร่วมในสังคม ทิศทางในการสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมสมัยใหม่ มีแนวโน้มปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วย ผู้นำเดี่ยว (Heroic leadership) สู่ การทำงานร่วม (Collective leadership)...
by Eduzones Pr News
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัดงาน วันเชิดชูเกียรติ Awards Day 2019ปี62 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)ให้เกียรติเป็นประธาน...
by Eduzones Pr News
สสส. หนุนครู ศพด. เป็น 'นักสื่อสารสุขภาวะ' ใช้กระบวนการ 'สื่อสร้างสรรค์' ยกระดับคุณภาพเด็กปฐมวัยไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดตัวโครงการ...
by Eduzones Pr News
นศ.มข.ชนะเลิศประกวด ออกแบบห้องน้ำ ลีโอ สเตเดี้ยม ขอแสดงความยินดีกับ นายวิศรุต ภู่สูงเนิน, นายชัยนิรันดร์ อุตทอง และนายพิชิตชัย แสนณรงค์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
by Eduzones Pr News
ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดโครงการ Rangsit Language Mania Camp จากความชอบสู่อาชีพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ Rangsit Language Mania Camp จากความชอบสู่อาชีพ ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว...
by Eduzones Pr News
Page 1 of 627 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last