นักเรียน แคมป์ ค่าย กิจกรรม
NMU Openhouse 2018 เปิดบ้านมหาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 2 หาก Aคู่T, Cคู่G แล้วน้องๆ หล่ะคู่อะไร มาร่วมกันแปลและถอดรหัส DNA ว่าสายอาชีพใดจะเป็นส่วนที่น้องๆ กำลังตามหากันในงาน NMU Openhouse 2018...
by Eduzones Camping
Meddream 17 : ค่ายฝันเป็นหมอขอได้ไหม คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ โครงการที่จัดขึ้นเพื่อแนะนำนักเรียน ม.ปลาย ให้รู้จักกับอาชีพแพทย์มากขึ้น ทั้งในด้านการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิต...
by Eduzones Camping
X-scope camp ครั้งที่ 2 ค่ายต้นกล้าส่องแสง คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ถ้าน้องๆ เคยสงสัยว่าเทคนิคการแพทย์คืออะไร? รังสีเทคนิคคืออะไร? เรียนยังไง? ยากมั้ย? มีอะไรน่าสนใจบ้าง? มาร่วมหาคำตอบได้ในค่ายนี้เลย! กับ X-scope camp...
by Eduzones Camping
Science Camp Hand on Experience by Science Illustrated ขอชวนน้องๆ อายุ 10-14 ปี ที่สนใจในวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ มาร่วมเปิดโลกวิทยาศาสตร์ในช่วงปิดภาคเรียนกับ SCIENCE CAMP SINGAPORE #GEN2 ตอน FBI SCIENCE CAMP...
by Eduzones Camping
โครงการ ส่องกล้อง...มองกายฯ... ค่ายสหเวชศาสตร์ มวล. ครั้งที่ 1 รับสมัครน้อง ๆ ชั้น ม. 6 เกรดเฉลี่ย 3.00 เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของค่าย ถ้าน้อง ๆ อยากรู้ว่าพี่ ๆ แต่ละสาขาเขาเรียนอะไรกันบ้าง จบแล้วไปทำอะไร ใบประกอบวิชาชีพ...
by Eduzones Camping
ค่ายเพาะ (สา)สุข ครั้งที่ 7 ตอน inventigating murder สืบ คดี ฆ่า เปิดรับสมัครน้อง ๆ ชั้น ม. 4-6 สายวิทย์-คณิต ในครั้งนี้น้อง ๆ จะสืบคดีร่วมกัน ณ สถานที่เกิดเหตุ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรมมศาสตร์ และน้อง ๆ...
by Eduzones Camping
มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2561 Mahidol Open House เปิดบ้านมหิดล บ้านแห่งการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด พบกับกิจกรรมแนะนำคณะ วิทยาลัย และวิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกว่า 30 คณะ 50 หลักสูตร พบกับกิจกรรม Mahidol TCAS 62...
by Eduzones Camping
SIRIRAJ Open house 2018 งานเปิดบ้านของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียน และบุคคลทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชมคณะฯ และหลักสูตรที่เปิดสอนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล...
by Eduzones Camping
โครงการออกแบบเกมออกแบบสังคม โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) มีกำหนดจัดงาน มหกรรมเกมเพื่อการเรียนรู้ (Games & Learn Festival) ขึ้นในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2561...
by Eduzones Pr News
โค้งสุดท้ายแล้วสำหรับการเปิดรับสมัครเยาวชนภาคกลางและภาคอีสาน เพื่อร่วมสร้างปรากฏการณ์ เปลี่ยนเพื่อโลก ในค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม PTTEP Teenergy ปีที่ 5 ตอน เปลี่ยนเพื่อโลก change for climate จัดโดยบริษัท...
by Eduzones Pr News
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ดินโคลนถล่มทับลงมาในหมู่บ้าน ที่บ้านห้วยขาบ ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ซึ่งดินโคลนได้ถล่มทับบ้านเรือนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว...
by Eduzones Pr News
KMITL Openhouse 2018 เปิดบ้านสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง เปิดรั้วทุกคณะทุกวิทยาลัย งานที่น้อง ๆ จะได้มาค้นหาตัวตนที่แท้จริงว่าเราควรเลือกเรียนในคณะใดสาขาใด แล้วพบกันในวันที่ 23 - 25 สิงหาคมนี้ เวลา...
by Eduzones Camping
YOUNG ECONOMIST SMART CAMP 7TH เมื่อเศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ไม่ค่อยมีใคร เข้าถึง ขอเชิญชวนให้น้อง ๆ ชั้น ม. ปลาย มาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ แล้วน้อง ๆจะได้รู้กันว่าเศรษฐศาสตร์เรียนอะไร จบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้าง...
by Eduzones Camping
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2561 Science Week 2018 "วิทยาศาสตร์กับการเปลี่ยนผ่านสู่วิถีดิจิ ทัล" พบกับนิทรรศการที่แสดงให้เห็นว่าการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์นั้นมีส่วนช่วยใน...
by Eduzones Camping
ค่ายจิตเจ้า ครั้งที่ 3 ค่ายที่จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยทางจิตวิทยาในการดำเนินชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับตนเองและผู้อื่น และสามารถ นำความรู้ที่ได้รับจากค่ายไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน วันจัดกิจกรรม 13 -...
by Eduzones Camping
น้ำผลไม้ ดีโด้ ร่วมสนับสนุนโครงการ เด็กไทยฉลาดคิด เยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ผ่านกิจกรรมและการแสดงของเหล่าตัวการ์ตูนที่ให้ความบันเทิงสอดแทรกความรู้ บริษัท ฟู้ดสตาร์...
by Eduzones Pr News
Polsci Chula Fair 2018 งานยิ่งใหญ่ฉลอง 70 ปี คณะรัฐศาสตร์ ในปีนี้เราก็มากันในธีม Disruptive World หรือ โลกแห่งความพลิกผัน นวัตกรรมในโลกปัจจุบันก้าวหน้าไปมาก มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากมายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น...
by Eduzones Camping
ค่ายต้นกล้าส่องแสง ครั้งที่ 2 ค่ายที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียนระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ - คณิต เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 ที่มีความสนใจและต้องการที่จะค้นหาตัวเองว่าเราเหมาะกับวิชาชีพเทคนิคการ...
by Eduzones Camping
SMST Open House On Tour ครั้งที่ 5 งานเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์สัญจร ขอเชิญชวนน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาทุกคน ที่มีความสนใจในวิชาชีพแพทย์ หรือ ยังไม่แน่ใจว่าคณะแพทยศาสตร์เหมาะกับน้อง ๆ ไหม? มาร่วมหาคำตอบพร้อมกันได้ที่งานนี้เลย...
by Eduzones Camping
โครงการอักษราวิชาการ ประจำปี 2561 "5 ทศวรรษอักษรศาสตร์" ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนมัยธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานอักษราวิชาการ ประจำปี 2561 "5 ทศวรรษอักษรศาสตร์"...
by Eduzones Camping
อิชิตันเปิดโครงการ Ichitan Road to University ระดมติวเตอร์ชื่อดังระดับประเทศ เตรียมความพร้อมเยาวชนไทยทุกภาคทั่วไทยก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยอย่างใจฝัน ฟรี อิชิตัน กรุ๊ป จัดโครงการ Ichitan Road to University ขนทัพ 10...
by Eduzones Pr News
รายละเอียดค่ายจิตเจ้าครั้งที่ 3 ค่าย จิตเจ้า 3เป็นค่ายที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อำเภอเมืองเชียงใหม่...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นำโดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี เตรียมจัดงานเปิดตัว SWU GREEN UNIVERSITY - มศว มหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน...
by Eduzones Pr News
ค่าย Summation Camp ครั้งที่ 17 เชิญน้อง ๆ นักเรียนชั้น ม.4-6 เข้าร่วมค่ายเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นนักสถิติในอนาคต เรียนแล้วได้อะไร? เรียนยากไหมสำหรับสาขาสถิติ? มาร่วมกันค้นหาและถอดรหัสพลังแห่งสถิติที่เชื่อมโยงหลาย...
by Eduzones Camping
ค่าย Pharm Camp 2018 "เส้นทางสู่ฝัน ให้ฉันเป็นเภสัชกร" รับสมัครน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4-6) เข้าร่วมโครงการ เพื่อทำความเข้าใจบทบาทและความสำคัญของวิชาชีพเภสัชกรรม น้อง ๆ จะมีโอกาสสัมผัสบรรยากาศ...
by Eduzones Camping
ค่ายตะกายฝันสู่วันเป็นแพทย์ทหาร ครั้งที่ 6 อยากเป็นหมอ? อยากเป็นทหาร? แล้วหมอทหารล่ะเป็นไง? เชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.46)สายวิทย์คณิต...
by Eduzones Camping
AU The BENS 2018 ปีนี้ค่าย BENS ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ แต่สาระและความสนุกสนานยังคงเหมือนเดิม กำลังรอต้อนรับน้อง ๆ ม.6 จากทั่วประเทศ มาร่วมเปิดประสบการณ์และค้นหาตัวตนทางวิทยาศาสตร์จากคณะสายวิทย์ของเอแบค พร้อมกิจกรรมอื่น ๆ...
by Eduzones Camping
Mat-E Innovation youth Camp2 ค่ายที่จะพาน้อง ๆ ม.ปลายและปวช.ที่น่ารักทุกคนมาทำความรู้จักภาควิชาวิศวกรรมวัสดุให้มากขึ้น ตอบทุกข้อสงสัย วัสดุคืออะไร!? วัสดุเจ๋ง ๆ มีอะไรบ้าง!? จบไปแล้วทำงานอะไร!!! ทั้งยังอัดแน่นไปด้วย...
by Eduzones Camping
โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 1 เปิดรับสมัครน้อง ๆ ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิตที่มีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไปและมีความสนใจเข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า...
by Eduzones Camping
ค่าย Pre BME ครั้งที่ 8 ชวนน้อง ๆ นักเรียนชั้นม.ปลาย สายวิทย์ และ ปวช. 3 - ปวส. 2 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มาเรียนรู้วิถีชีวิตการทำงานวิจัย กระบวนการเรียน การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ ซึ่งน้อง ๆ...
by Eduzones Camping
Page 1 of 87 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last